Shelterets placering

Shelteret i ådalen ved Årslev

Indvielsen af shelteret

For et par år siden etableredes et mindre område i ådalen syd for Årslev, hvor man byggede et shelter til almen afbenyttelse. Dette skete gennem et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Randers og Favrskov Kommuner, LAG Randers og en gruppe mennesker – et partnerskab - fra de omkringliggende landsbyer. Området ejes af staten, men alle folk kan bruge det. Dog er det op til brugerne at holde det pænt og rydeligt og sørge for ikke at forstyrre dyrelivet med fx høj musik. En 3-mandsgruppe fra Årslev har påtaget sig opsynet med shelteret og shelterområdet.
Arealet ligger meget smukt i ådalen. Det grænser op til et krat og er i kort afstand fra landsbyen. Fra arealet er der en fantastisk udsigt over ådalen.

Bålhytten og grunden

På grunden er der:
• En stor bålhytte med 3 indbyggede shelters. Der er et bålsted under tag og et ude foran shelteret.
• Et opbevaringsrum til grej i gulvet i shelteret med ting til bålene samt en kost til at feje gulvene med efter brug. Her kan man om sommeren også finde undersøgelsesgrej til en tur til åen. Pas godt på tingene og læg dem rengjorte tilbage på plads.
• En brændestak til benyttelse på stedet. Den befinder sig under udhænget bag shelteret.
• En toiletbygning i hvilken der er er opsat hånddisinfektionsmiddel.
• 3 Bordebænkesæt
• 6 Info-tavler i A2 størrelse inde i shelteret med emnerne ”Fuglene i Alling Ådal”, ”Historie”, ”Engens dyr og planter”, ”Geologi i Alling Ådal”, ”Naturgenopretning i Alling Ådal”, samt ”Signalkrebs i Alling Ådal”. Om sidstnævnte kan man læse mere, hvis man klikker sig ind på ”Ådalen” på forsiden af denne hjemmeside.
Foran shelteret er der en mindre græsmark, som må benyttes til leg, boldspil eller lignende.

Desuden er der:
• To stiforløb fra pladsen ud til broen over åen. Det ene går langs markerne, det andet bag om shelteret, forbi den lille bevoksning og langs åen.
• Et bord/bænkesæt ved åen.
• En lille ”platform”, en undersøgelsesbrink, med adgang helt ned til vandet i åen.

Det er ikke muligt at booke shelteret. Det foregår efter først til mølle-princippet. Men det er derimod muligt at skrive på en seddel i et lille udhængsskab på shelterets udvendige side, at man ”x” dato og tidsrum har til hensigt at bruge stedet med ”x” antal personer.

Biler på området er ikke en god ide, da det er et naturområde med vildt og rugende fugle. Desuden er vejene private, og kun beregnet til arbejdskørsel. Derfor er der et AL INDKØRSEL FORBUDT–skilt ved begyndelse af naturstien ned til shelteret. Det er dog i orden at køre grej derned og hente det igen med bil, men bilen skal parkeres foran forsamlingshuset i Årslev, hvor der er en P-plads.
Gangbesværede må ligeledes køres derned om nødvendigt.

Der er to affaldscontainere ved toiletbygningen. Den ene er til almindeligt affald, den anden til metal, hård plast og glas. Containerne bliver med mellemrum tømt at opsynsgruppen.