Se også følgende direkte link Årslev Forsamlingshus' hjemmeside som er en del af den landsdækkende hjemmeside for forsamlingshuse.

Årslev forsamlingshus er bygget i 1887 af lokale indbyggere i Årslev. Der blev indrettet forgang og toiletter i 1941, da det skulle lejes ud til skole og gymnastik.

I 1974 var forsamlingshuset tæt på at lukke, men genopstod ved fælles indsats, da man vedtog nye vedtægter og et aktie/andelssystem.
Man fik gjort huset i stand igennem de næste 10 år med nye toiletter m.m.
Siden 2011 er der sket en løbende renovering såvel ude som inde.

Efter spagettigudstjeneste

Senest er der kommet nyt køkken, nyt varmesystem og nye borde og stole. (2017). Dette blev muligt på grund af tilskud fra LAG Randers-Favrskov og forskellige fonde.

Revy

Derudover bruger medlemmerne det til fællesspisninger, høstfester, julebanko, loppemarked, brunch, møder, revy og foredrag med mere samt til arrangementer for børn som fx fastelavnsfest og juletræsfest.

Medlemskab af forsamlingshuset koster 200,- kr. om året, mens pensionister kan nøjes med 100,- kr. Ud over at støtte huset, har man gennem medlemskabet mulighed for at leje lokaler, borde/stole og service til favorable priser.